Arbejdet med helhedsplanen i Klitmøller skrider frem, og nu er første tilsagn om finansiering allerede i hus. Sammen med områdefornyelsesmidlerne fra Thisted Kommune giver det mulighed for at sætte gang i projekter, som der i byen er stor opbakning til. Nye forbindelser skal skabe bedre sammenhæng og invitere til leg og bevægelse i Klitmøller. Det sker som led i kampagnen Stedet Tæller.

Klitmøller-ny-foreningsvej

OM PROJEKT KLITMØLLER – NY FORENINGSVEJ

Med Ny Foreningsvej er målet at åbne og tilgængeliggøre Klitmøller, binde byen bedre sammen og understøtte en aktiv livsstil hos borgere og turister.

Klitmøller er en by i udvikling, og visionen er, at den også i fremtiden skal være et sted, hvor både udvikling og bevaring bygger på områdets særlige kvaliteter: Klimaet, kystlinjen og Nationalpark Thy.

Blandt de kommende tiltag er denne projektidé, som skal sætte gang i første fase af en Ny Foreningsvej – en såkaldt ’snakerun’. Målet er at understøtte en ny gade-, lege- og bevægelseskultur i byen, primært for bløde trafikanter på hjul.

Samtidig skal landingspladsen forbindes med den østlige del af byen, tilgængeligheden skal forbedres, og en række udendørs mødesteder skal skabes langs Klitmøller Å.

Preben Holler, formand for Klitmøller Håndværker- og Borgerforening, siger:

”Vi er utrolig glade og stolte over at blive genstand for Realdanias opmærksomhed gennem tilskud fra kampagnen Stedet Tæller. Vi glæder os til arbejdet med at konkretisere tankerne bag ’Ny Foreningsvej’. Det skal selvfølgelig ske gennem en tæt dialog med brugerne, borgerne og andre berørte parter i Klitmøller. Generelt har vi med Ny Foreningsvej og de andre elementer i planen kun haft sporadisk kontakt med lodsejerne i de berørte områder. Det er bevidst, for helhedsplanen er vores drømme og visioner. Nu starter arbejdet med at bliver mere konkrete.”

Projektidéen indgår i arbejdet med en ny helhedsplan for Klitmøller, og den er udviklet som en del af Thisted Kommunes strategi om at bruge de unge, morgendagens borgere, som en ressource. Hensigten er også, at Ny Foreningsvej skal indgå som en del af områdefornyelsen.

Klitmøller Borger- og handelsstandsforening er initiativtager til projektet, som er blevet til i samarbejde med lokale interessenter og skal overtages af Thisted Kommune ved opstart.

Projektidéen er udvalgt til støtte gennem Stedet Tæller, fordi den lægger op til at udvide ’sortimentet’ af aktive oplevelser i Klitmøller og fordi det bygger på et stærkt engagement hos lokale ildsjæle. Projektet viser samtidig, hvordan man kan cementere Cold Hawaii som en markant kystdestination ved at bygge videre på eksisterende initiativer. Og at det er muligt at styrke turisme og bosætning gennem samme projekt.

Projektidéen er støttet med 1,6 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Preben Holler, Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening, tlf. 23 23 28 32