Helhedsplanen med indlæg ligger nu under menupunktet fremtiden.

Planen er taget til efterretning af KTMU og vil blive forelagt kommunalbestyrelsen d. 29. marts.