Arbejdsgrupper
Klitmøller Borger- og Handelstandsforening har taget initiativet til i samarbejde med Thisted Kommune at udarbejde en helhedsplan for Klitmøllers fremtid. Der er derfor nedsat en overordnet styregruppe for hele projektet bestående af:

Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening
Preben Holler (formand)
anniogpreben@gmail.com
+45 23 23 28 32

Karin Lynggaard
karinblynggaard@gmail.com
+45 23 35 05 42

Erhvervslivet i Klitmøller
Rasmus Fejerskov
klitmoller@westwind.dk
+45 22 41 56 54

Klitmøller Friskole & Klitmøller Fribørnehave
Martin Eigenbroth
martin.eigenbroth@gmail.com
+45 29 99 01 65

Klitmøller Lystfiskerforening
Peter Sand
psm@klemer.dk
+45 40 40 11 21

Klitmøller Varmeværk
Jens Bjerre
rsbjbjerre@gmail.com
+45 23 36 05 10

Klitmøller Spejderne
Jess Bøger
jessb@live.dk

Surfklubben NASA
Stian Eide
stian@coldhawaii.eu
+45 30 52 91 69

Vahineura Itchner
join@vanine.dk
+45 28 14 77 99

Friends of Cold Hawaii
Torben Juul
juul-olsen@outlook.com
+45 40 10 08 81

Thisted Kommune
Gerd Dam
gerd@thisted.dk
+45 99 17 22 51

I forbindelse med arbejdet omkring områdefornyelsen er der oprettet følgende underarbejdsgrupper:

Ørhageområdet:
Erik Odder: eodder@gmail.com
Peter Sand Mortensen: psm@klemer.dk
Tina Bach: tfb@thisted.dk

Vangvej og Vangsåvej:
Henning Vognstrup: henning@vognstrup.dk
Jens Bjerre: rsbjbjerre@gmail.com

Ny Foreningsvej (langs Klitmøller Å):
Henning Vognstrup: henning@vognstrup.dk
Torben Sand Christensen: tsc.hbh@post.tele.dk
Ove Holler: oth@altiboxmail.dk
Joachim Jahns: klitmoelbo@hotmail.com
Claudia Werner:
Tage Grønkær: tageg@mail.tele.dk
Poul E. Pedersen: poulsnedker@gmail.com
Poul Erik Ravnborg: peravnborg@gmail.com
Poul-Erik Thomsen: pe.thomsen@mail.dk
Torben Sand Christensen: tsc.hbh@post.tele.dk
Tage Stephansen: tast@outlook.dk
Troels Schwartz: troels@superschwarz.dk
Claus Jokumsen: cjo@vuctm.dk
Tommy Røsholt: rosholt@gmail.com