Visionen for Klitmøller er blevet til på baggrund af fire fokusgruppe-interviews med over 10 timers samtale med 30 repræsentanter fra Klitmøller. Det drejer sig om folk, der bor i byen, og folk der kommer udefra. I kølvandet på denne proces er arbejdsgruppen kommet med et bud på byens DNA med tilhørende grundfortælling. Heraf også en samlet vision for byen samt et bud på en række overordnede indsatsområder i perioden 2016 til 2026.

Det er vigtigt at være opmærksom på at DNAet, visionen og de overordnede indsatsområder intet siger om de konkrete projekter i byen. Kombinationen af de tre ting er en ledetråd, hvorunder der formuleres konkrete projekter, som gerne skal understøtte og arbejde til fordel for Klitmøller.

Du som borger og besøgende er velkommen til at skrive med kommentarer på helhedsplanklitmoller@gmail.com