Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening er en forening, der repræsenterer byens borgere udadtil og tager initiativer til at forbedre forholdene i byen. I øjeblikket er foreningen primus motor i formuleringen af Helhedsplan 2026 for Klitmøller.
Foreningen står også for byens juleudsmykning og de traditioner, der er forbundet hermed.

Foreningens bestyrelse består af:

Formand:    Preben Holler, pho@thisted.dk

Kasserer:     Gunda Odgaard, info@gulerev.dk

Øvrige:         Jens Jørgen Jensen, info@nystrupcampingklitmoller.dk

Øvrige:         Mia Riemann Thomsen, miariemannthomsen@gmail.com

Øvrige:         Brian Nystrup Andersen, fad_6@hotmail.com

Øvrige:         Torben S. Christensen, tsc.hbh@post.tele.dk

Øvrige:         Karin Lynggaard, karinblynggaard@gmail.com